Vps bị lỗi An internal error has occurred

Khi dùng vps bị lỗi  "An internal error has occurred"; Quý khách vui lòng đổi port remote theo các bước sau:

Bước 1 : bật PowerShell trong win server bằng cách : chọn search trong win  "powerShell" và click chuột trái

Bước 2: Copy và paste toàn bộ đoạn code sau vào :

Quý khách copy toàn bộ đoạn code dưới đây:

netsh advfirewall firewall add rule name=”Remote Desktop Service” dir=in action=allow protocol=TCP localport=25255

Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 25255

shutdown /r /t 0

Write-Warning “Halo bat dau khoi dong lai VPS cua ban, hay thu lai voi Port moi sau 30s nhe, tran trong”

Bước 3: đợi vps restart và đăng nhập lại với IP dạng:  103.xxx.xxx.xxx:25255

Cảm ơn quý khách

Đổi với win 10 ta thực hiện như sau:

Bước 1: Mở cửa sổ RUN bằng tổ hợp phím Windows + R.

Bước 2: Nhập Regedit.exe và chọn OK 

Bước 2: Sau hộp thoại REGISTRY EDITOR mở ra, bạn theo đường dẫn sau đến file PortNumber.

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

Bước 3: Bạn click chuột phải vào file PortNumber rồi chọn Modify như hình.

Bước 4: Ở cửa sổ EDIT DWORD, chọn Base là Decimal, rồi sau đó điền giá trị port Remote Desktop muốn thay đổi.

 

Bước 5: Chọn OK để hoàn tất.

Sau khi làm xong các bước trên port remote chưa có đổi, bạn phải restart service RDP thì port remote mới đổi. Nhưng trước hết bạn phải kiểm tra lại windows firewall có đang bật và đang filter port remote 3389 hay không. Để chắc chắn các bạn tam thời tắt firewall đi rồi hãy thực hiện thao tác restart service để đổi port remote.

Cách để restart service RDP

Bước 1: Nhấn nút Start rồi nhập tìm chữ services như hình dưới.

Bước 2: Cửa sổ Service mở ra, tìm chọn mục Remote Desktop Services bằng cách nhấn chữ R.

Bước 3: Click phải ở mục Remote Desktop Services và chọn Restart như hình.

 

Bước 4: Sau khi restart thì Port Remote Desktop đã được đổi thành giá trị mà bạn đã thiết lập ở trên.

Mạng lưới phân bố Cloud toàn cầu

Seattle
Silicon Valley
Los Angeles
Dallas
Miami
Atlanta
New Jersey
Chicago
London
Amsterdam
Frankfurt
Paris
Tokyo
Sydney
Singapore

Đơn giản, Hiệu quả, Tin cậy

Tăng hiệu năng với 100% ổ cứng ssd

Kích hoạt trong vài phút, trực tuyến 24x7

5 vị trí đặt máy chủ

Đảm bảo 100% SLA

Dễ dàng nâng cấp

Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ

Cấu hình theo mọi yêu cầu

Quyền truy cập quản trị gốc

Lập hóa đơn hàng giờ

Đăng ký nhận tin mới nhất từ chúng tôi