Cảnh báo chiếm quyền vps , phát tán mã độc, email,… (Phishing)

Hiện nay tình trạng vps bị chiếm quyền, tạo user ẩn, chạy các phần mềm phán tán độc hại, email lừa đảo, xuất hiện khá nhiều. Gây hệ luỵ đến người dùng, nhà cung cấp , cũng như nạn nhân. Có thể bị chính quyền xử lý nếu không khắc phục