CNAME là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng bản ghi CNAME

Bản ghi CNAME (Canonical name Record) hay còn gọi là Bản ghi bí danh. Bản ghi CNAME cho phép một server có thể có nhiều tên. Nói cách khác bản ghi CNAME cho phép nhiều tên miền cùng trỏ đến một địa chỉ IP cho trước.

Để có thể khai báo bản ghi CNAME, bắt buộc phải có bản ghi kiểu A để khai báo tên của máy. Tên miền được khai báo trong bản ghi kiểu A trỏ đến địa chỉ IP của máy được gọi là tên miền chính (canonical domain). Các tên miền khác muốn trỏ đến máy tính này phải được khai báo là bí danh của tên máy (alias domain).

Bản ghi CNAME (Canonical name Record) hay còn gọi là Bản ghi bí danh. Bản ghi CNAME cho phép một server có thể có nhiều tên. Nói cách khác bản ghi CNAME cho phép nhiều tên miền cùng trỏ đến một địa chỉ IP cho trước.

Để có thể khai báo bản ghi CNAME, bắt buộc phải có bản ghi kiểu A để khai báo tên của máy. Tên miền được khai báo trong bản ghi kiểu A trỏ đến địa chỉ IP của máy được gọi là tên miền chính (canonical domain). Các tên miền khác muốn trỏ đến máy tính này phải được khai báo là bí danh của tên máy (alias domain).

Cú pháp của bản ghi CNAME: alias-domain IN CNAME canonical domain

Ví dụ: Trỏ bản ghi CNAME cho tên miền blog.thuyninh.name.vn về thuyninh.name.vn. Tên miền blog.thuyninh.name.vn sẽ là tên bí danh của tên miền thuyninh.name.vn, hai tên miền thuyninh.name.vn và blog.thuyninh.name.vn sẽ cùng trỏ đến địa chỉ IP 103.75.184.19.

Có thể kết hợp bản ghi A với CNAME để trỏ tên miền. Trong những lần sau nếu có thay đổi IP server thì chỉ cần cập nhật bản ghi A cho thuyninh.name.vn khi đó bản ghi blog.thuyninh.name.vn sẽ tự động trỏ sang IP mới.

Bước 1: Đăng nhập trang quản lý https://inet.vn –> Danh sách dịch vụ –>Tên miền