Dùng TMAC để đổi địa chỉ MAC trên VPS để nuôi nick fb, shopee, ebay

Công cụ thay đổi địa chỉ MAC Technitium cho phép người dùng thay đổi địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện (MAC của thẻ giao diện mạng (NIC) ngay lập tức. Mỗi NIC có một địa chỉ MAC được mã hóa cứng trong mạch của nhà sản xuất.