Tại VPS SSD mặc dù hầu hết các bạn đều trỏ trực tiếp (Hướng dẫn trỏ tên miền về hosting) nhưng vì một số lý do nào đó một số khách hàng thích dùng DNS qua Cloudflare. Trong bài viế... Xem tiếp

Bản ghi MX - Mail Exchange Record - Bản ghi MX dùng để khai báo máy chủ chuyển thư điện tử tới của một tên miền... Xem tiếp

Bản ghi CNAME (Canonical name Record) hay còn gọi là Bản ghi bí danh. Bản ghi CNAME cho phép một server có thể có nhiều tên. Nói cách khác bản ghi CNAME cho phép nhiều tên miền cùn... Xem tiếp