Vps bị lỗi An internal error has occurred

Khi dùng vps bị lỗi  "An internal error has occurred"; Quý khách vui lòng đổi port remote theo các bước sau:

Bước 1 : bật PowerShell trong win server bằng cách : chọn search trong win  "powerShell" và click chuột trái

Bước 2: Copy và paste toàn bộ đoạn code sau vào :

Quý khách copy toàn bộ đoạn code dưới đây:

netsh advfirewall firewall add rule name=”Remote Desktop Service” dir=in action=allow protocol=TCP localport=25255

Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 25255

shutdown /r /t 0

Write-Warning “Halo bat dau khoi dong lai VPS cua ban, hay thu lai voi Port moi sau 30s nhe, tran trong”

Bước 3: đợi vps restart và đăng nhập lại với IP dạng:  103.xxx.xxx.xxx:25255

Cảm ơn quý khách

 

 

Hướng dẫn fix lỗi Remote Desktop Internal Error has Occurred trên windows

Các bạn có thể thay đổi Security của RDP trong Group Policy Editor

1. Chọn Start Menu, tìm Local Group Policy và truy cập vào ‘Edit group policy’. (Hoặc vào Start run > gõ lệnh gpedit.msc)

2. Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Security

3. Phần Menu bên phải, Chọn “Require use of specific security layer for remote (RDP) connections”

4. Nếu dang để Not configured, Chọn Enabled và phần Security Layer chọn RDP.


5. Click Apply và OK.

6. Sau đó thử remote windows là được nhé.

Mạng lưới phân bố Cloud toàn cầu

Seattle
Silicon Valley
Los Angeles
Dallas
Miami
Atlanta
New Jersey
Chicago
London
Amsterdam
Frankfurt
Paris
Tokyo
Sydney
Singapore

Đơn giản, Hiệu quả, Tin cậy

Tăng hiệu năng với CPU Intel 100% của Vultr và nền tảng SSD 100%.

Kích hoạt trong vài phút, trực tuyến 24x7

5 vị trí đặt máy chủ

Đảm bảo 100% SLA

Dễ dàng nâng cấp

Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ

Cấu hình theo mọi yêu cầu

Quyền truy cập quản trị gốc

Lập hóa đơn hàng giờ

Đăng ký nhận tin mới nhất từ chúng tôi