Thỉnh thoảng, Windows có thể hành động kỳ lạ và hiển thị sai thời gian. Điều này đặc biệt đúng khi bạn khởi động kép hoặc một số chương trình gặp rắc rối với cài đặt thời gian. Nếu điều đó từng xảy ra với bạn, bạn có thể buộc đồng bộ thời gian Windows bằng một lệnh duy nhất.

Lưu ý:

Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để có thể đồng bộ thời gian của PC.

Nếu PC của bạn nằm trên một domain, bạn không thể đồng bộ thời gian của mình với Internet time server bằng Internet Time Settings. Thay vào đó, đồng hồ của bạn sẽ tự động đồng bộ với domain controller. Bạn vẫn có thể sử dụng lệnh đồng bộ thời gian trong Command Prompt để đồng bộ theo cách thủ công với domain controller của mình bất kỳ lúc nào.

Lệnh đồng bộ thời gian Windows

Để buộc thời gian đồng bộ trong Windows bằng Command Prompt, tất cả những gì bạn phải làm là thực thi một dòng lệnh đơn.

Đầu tiên, mở Command Prompt với quyền admin.

Trong cửa sổ Command Prompt, thực thi lệnh:

 
w32tm /config /update /manualpeerlist:time.server.url.com

Ngay khi bạn thực thi lệnh, Windows sẽ truy cập time server đó, lấy thời gian và đồng bộ với hệ thống của bạn.

Mạng lưới phân bố Cloud toàn cầu

Seattle
Silicon Valley
Los Angeles
Dallas
Miami
Atlanta
New Jersey
Chicago
London
Amsterdam
Frankfurt
Paris
Tokyo
Sydney
Singapore

Đơn giản, Hiệu quả, Tin cậy

Tăng hiệu năng với 100% ổ cứng ssd

Kích hoạt trong vài phút, trực tuyến 24x7

5 vị trí đặt máy chủ

Đảm bảo 100% SLA

Dễ dàng nâng cấp

Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ

Cấu hình theo mọi yêu cầu

Quyền truy cập quản trị gốc

Lập hóa đơn hàng giờ

Đăng ký nhận tin mới nhất từ chúng tôi