Pricing Plans

Bảng giá dịch vụ server

Tính năng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi bộ nhớ SSD 100%. Triển khai trên toàn thế giới trong thời gian nhanh nhất!

DELL R620

--//--

 • 2 x E5 2696v2 (24 core/48 Thread)
 • 2x 32GB RAM DDR3
 • 2 x 480GB SSD raid 1
 • 04 IP
 • Bandwidth: 200Mbps
2.500.000 /th

DELL R630

--//--

 • 2 x E5 2680v4 (28Core/56Thread)
 • 2 x 32GB RAM DDR4
 • 2 x 480GB SSD raid 1
 • 04 IP
 • Bandwidth: 200Mbps
4.000.000 /th

DELL R630

--//--

 • 2 x E5 2696v4 (44Core/88Thread)
 • 4 x 32GB RAM DDR4
 • 2 x 960GB SSD raid 1
 • 08 IP
 • Bandwidth: 400Mbps
5.000.000 /th

DELL R640

--//--

 • 2 x Gold 6148 (40 Core/80 Thread)
 • 4 x 32GB RAM DDR4
 • 2 x 960GB SSD raid 1
 • 08 IP
 • Bandwidth: 400Mbps
6.000.000 /th
Telegram