Pricing Plans

Bảng giá dịch vụ VPS

Tính năng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi bộ nhớ SSD 100% - Tiết kiệm khi mua nhiều hơn!

VPS 2GB RAM

--//--

 • 01 vCore
 • 02 GB RAM
 • 15GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
150.000 /th

VPS 4GB RAM

--//--

 • 02 vCore
 • 04 GB RAM
 • 20GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
250.000 /th

VPS 8GB RAM

--//--

 • 03 vCore
 • 08 GB RAM
 • 30GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
400.000 /th

VPS 12GB RAM

--//--

 • 04 vCore
 • 12 GB RAM
 • 40GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
600.000 /th

VPS 16GB RAM

--//--

 • 06 vCore
 • 16 GB RAM
 • 60GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
800.000 /th

VPS 20GB RAM

--//--

 • 08 vCore
 • 20 GB RAM
 • 80GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
1.000.000 /th

VPS 24GB RAM

--//--

 • 10 vCore
 • 24 GB RAM
 • 100GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
1.200.000 /th

VPS 28GB RAM

--//--

 • 12 vCore
 • 28 GB RAM
 • 120GB SSD
 • 01 IPv4 riêng việt nam
1.400.000 /th

Tùy chọn VPS của bạn

Khởi tạo Cloud Server nhanh chóng trên hạ tầng điện toán đám mây sử dụng 100% SSD

SSD Storage

RAM

CPU

Backup


Tổng tiền: 300.000 KHỞI TẠO